Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Historia Koła

 

 

 

Nasza historia zaczyna się w czerwcu 1933 r .

 

Grupa mieszkańców miasta Skierniewic ,miłośników sportu wędkarskiego zorganizowała się w

,, SKIERNIEWICKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE’’

 

Po zarejestrowaniu go w Sportowym Towarzystwie Wędkarskim Rzeczpospolitej Polskiej, dokonano wyboru Zarządu Towarzystwa oraz zatwierdzono jego statut

Członkowie - założyciele - Skierniewickiego Towarzystwa wędkarskiego to:

- Sobczak Józef

-Kulesza Przemysław

-Krygier Antoni

-Kaca Janusz

-Brocki Piotr

- Melchinkiewicz Władysław

-Rycerski Władysław

 

Kol. Kaca Janusz był członkiem koła , do końca swojego życia 1979r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasług

 

W wyniku podjętych starań wydzierżawiono od Państwa z dniem 1.04.1934r obwód nr 6 rzeki Rawki od mostu kolejowego w wsi Ruda do mostu drogowego w Bolimowie.  Następnie w późniejszych terminach nabyto kolejne obwody nr   2, 3, 4 ,5 .

Pomimo trudnych warunków i niewielkich funduszy notowany jest stały rozwój Towarzystwa , które systematycznie zarybiało swoje tereny  powiększając jednocześnie liczbę swoich członków z 17-tu w 1933 do 60-cu w roku 1939.

          Okres wojenny w prawdzie nie zahamował działalności Towarzystwa na odcinku organizacyjnym lecz w bardzo dużym stopniu ograniczył akcję zarybieniową . Po wyzwoleniu naszego kraju nasi koledzy starali się odbudować zniszczoną działaniami wojennymi i kłusowniczymi faune .

Położono szczególny nacisk na usuwanie powstałych strat w rybostanie co niestety tylko częściowo się udało .

  W 1948 r ,,Skierniewickie Towarzystwo Wędkarskie ” zmieniło nazwę na ,,Sportowe Towarzystwo Wędkarskie” w tym samym roku przypadła 15 rocznica powstania Towarzystwa.

          Zasadnicze zmiany przyniósł rok 1950 . Powstanie Polskiego Związku Wędkarskiego który to wchłonął wszystkie dotychczasowe istniejące towarzystwa.  W związku z zaistniałymi zmianami struktury organizacyjnej następuje rozwój  Pierwszego Koła PZW na terenie miasta Skierniewic.

Liczba członków w 1958 roku 550 w tym też roku w 25 rocznice powstania koła na walnym zgromadzeniu koło otrzymało sztandar ufundowany przez członków 

             7 września 1958 r i przyjęło nazwę                                                                                                          ,,Kolo Miasto Skierniewice’’

W latach siedemdziesiątych powstanie nowego podziału administracyjnego kraju postawiło przed naszymi kolegami nowe wyzwania. Przynależność do okręgu Łódzkiego nie stwarzała możliwości prawidłowego rozwoju związku wędkarskiego na terenie nowo powstałego województwa Skierniewickiego.

Jeszcze gorszym rozwiązaniem było powstanie okręgu Płocko-Skierniewickiego.

Dlatego też ówczesne władze naszego koła zaczęły dążyć do powstania Okręgu PZW Skierniewice.

Stworzenie nowego okręgu wcale nie było takie proste ponieważ Koła pracujące w dawnej strukturze administracyjnej nie utrzymywały ze sobą zbyt mocnych kontaktów a tym bardziej że niektóre z nich zostały włączone w nasze województwo z terenu woj. Warszawskiego. Najpierw potrzebne było wzajemne poznanie się i omówienie wspólnego stanowiska a następnie przystąpienie do działania.

Duszą całego przedsięwzięcia był  Prezes naszego koła kol. Lewandowski Bolesław i pod jego przewodnictwem uformował się Komitet Organizacyjny Okręgu PZW w Skierniewicach .

W skład jego wchodzili

·       Kol. Belta Eugeniusz - koło Skierniewice

·       Kol. Kwiatkowski Zygmunt – wice pre. Koło Żyrardów

·       Kol. Giuchciński Marian – Pre. Koła Sochaczew

·       Kol. Beresko Zdzisław – Pre. KołaRawa Mazowiecka

·       Kol. Karczewski Lech – Pre. Koła Brzeziny

·       Kol. Konopski Bogusław – Pre.Koła Chodaków

·       Prezes Koła Łowicz

 

W trakcie I zjazdu Organizacyjnego PZW w Skierniewicach uformowano władze Okręgu Skierniewice

  Trzeba podkreślić rok 1977 w którym to nasze kolo ogółem w tym roku wpuściło 5,080 kg narybku .Na szczególne uznanie zasługują kol Goltman Stefan , oraz koledzy Cieślak, Koza, Kubacki.

W programie działania Kola było też dążenie do tego aby na terenie naszej działalności powstało jak najwięcej kół o odpowiednio dużej liczbie członków bo od tego uzależnione było powstanie Okręgu Skierniewice 

Cel ten został osiągnięty gdyż Koło nasze na koniec roku 1977 liczyło 1,403 członków i z koła naszego powstały 3 koła : Zatra , Fumos i Rawent  rozpoczęły one swoją działalność 1 stycznia 1978 r . Jednocześnie też w tym samym czasie co powstanie kół , Zarząd naszego koła postanowił oddać własny lokal przy ul Batorego 62 i w nim to właśnie miał swoją siedzibę nowo powstały

,, Polski Związek Wędkarski Okręg Skierniewice’’.

W lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych  władze naszego koła i członkowie brali czynny udział w szeregu imprez lokalnych i krajowych poszerzano obwody i systematycznie je zarybiano, starano się promować sport wędkarski i szerzyć wiedzę w śród społeczeństwa na temat ochrony środowiska co czynimy do dzisiaj .

Prezesi Koła miasto Skierniewice

·      Koziarski Stanisław

·      Aniołkowski Zygmunt

·      Drabik Eugeniusz

·      Malinowski Jan

·      Szatkowski Jan

·      Belta Eugeniusz

·      Lewandowski Bolesław 

·      Chadaj Henryk

·      Bońkowski Krzysztof obecny

 

 

 

 Materiał został zaczerpnięty z kroniki Koła Miasto Skierniewice  napisanej w 1983r. z okazji 50 rocznicy powstania naszego Koła 

Kronikę można obejrzeć w siedzibie koła . Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Trzy duże zbiorniki który wybierasz
Zalew w Bolimowie
Zalew Zadębie
Zalew w Rawie
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin