Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Bolimów

Zbiornik Został wybudowany w 2004 r. zbiornik retencyjno-rekreacyjny „Joachimów-Ziemiary” o powierzchni 41 ha. Z dopływem rzeki Rawki.

 Obfitujący w różne gatunki ryb:

Szczupak, Sandacz, Okoń ,Leszcz, Karp, Płoć

 mapa

Dobry dojazd autostradą A2 –zjazd w Nieborowie

Polecany na kilkudniowe wyjazdy karpiowe, otoczony Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym .

 bolimów

 

Bolimów

 

Wszelkich informacji udziela:
Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie – Punkt IT
99-417 Bolimów, ul. Łowicka 9
tel. 46/838-03-43
e-mail: gokbol@poczta.onet.pl


Urząd Gminy w Bolimowie
99-417 Bolimów, ul. Łowicka 9

tel/fax 46/838-03-86; tel. 838-03-05; 838-03-22
e-mail: gminbol@poczta.onet.pl   

 

 

The tank was built in 2004, the reservoir retention and recruitment "Joachimów-Ziemiary" with an area of ​​41 hectares. The tributary rivers Rawka.

 Rich in various species of fish:
Pike, zander, perch, bream, carp, Roach

 Excellent access to the A2 motorway-exit Nieborów
Recommended for multi-day trips carp, surrounded Bolimowski Landscape Park.

 Any information, please contact:
Municipal Cultural Centre in Bolimow - Point IT
Bolimów 99-417, ul. Łowicka 9
phone 46/838-03-43
e-mail: gokbol@poczta.onet.pl

Municipal Office in Bolimow
Bolimów 99-417, ul. Łowicka 9
tel / fax 46/838-03-86, Tel: 838-03-05, 838-03-22
e-mail: gminbol@poczta.onet.pl