Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Rawa Mazowiecka

 Zalew to ponad 50-hektarowy, otoczony lasem akwen. Strzeżona plaża, ławeczki rozstawione wzdłuż brzegów zalewu, alejki w lasku, puby i restauracyjki, w których można smacznie i niedrogo zjeść, hotel i pole biwakowe.

Pisząc o tym łowisku należy zaznaczyć, że składa się on z dwóch oddzielnych zbiorników rozdzielonych drogą i jazem.

Ryby:

Szczupak, Płoć, Okoń, Karp, Leszcz, Jaź, Lin

mapa

 

 

zalew

 

 

 

Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

Pl. Piłsudskiego 5

96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 - 37 - 69

e-mail:oswiata@rawamazowiecka.pl

 

Lagoon is a 50-hectare body of water surrounded by forest. Guarded beach, benches spaced along the banks of the lagoon in the forest alleys, bars and pubs, where you can enjoy a tasty and inexpensive, hotel and camping.

Writing about the fishery should be noted that it consists of two separate reservoirs separated by a road and the weir.

Fish:
Pike, Roach, perch, carp, bream, ide, Lin

More Informacion

Department of Education, Culture, Health and Sports
Pl. Piłsudskiego 5
96 - 200 Rawa Mazowiecka
Tel: (46) 814 - 37 - 69
e-mail: oswiata@rawamazowiecka.pl

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Trzy duże zbiorniki który wybierasz
Zalew w Bolimowie
Zalew Zadębie
Zalew w Rawie
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin