Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Rzeki

W okolicach Skierniewic mamy też do wyboru kilka rzek i mniejszych zbiorników.

Wszystko dobrze zarybione i miłośnicy różnych metod wędkowania znajdą coś dla siebie.

 

Rzeka ,,Rawka''

Rawka powstaje z połączenia dwóch cieków źródłowych znajdujących się ok. 5 km na wschód od Koluszek.
  Rzeka ma ok. 97 km długości a jej dorzecze obejmuje obszar 1192 km². Wpływa do Bzury. Średni przepływ rzeki przy ujściu wynosi ok. 5,3 m³/s, a maksymalna rozpiętość wahań stanów wód to 2,8 m.

rawka

 

 

rawka

 

Obfituje w drapieżniki Szczupak, Okoń, Jaź, Boleń, Pstrąg, i podstawowe ryby spokojnego żeru

Dobre miejsce na wyprawy spinningowe i wycieczki krajobrazowe.


Rzeka  ,,Skierniewka''

Wąska od 1,5 do 5 metrów szer , długości 61,2 km i powierzchni 340 km²

Rzeka wypływa ze Wzniesień Łódzkich dwiema strugami: prawą – Łupią, uważaną za ciek źródłowy, koło wsi Białynin, oraz lewą – Jeżówką, powyżej wsi Jeżów. Do Bzury uchodzi poniżej Łowicza na terenie wsi Mysłaków.

skierniewka

 

 

skierniewka

 

Obfituje w drapieżniki Okoń, Szczupak jest też jaź i kleń poza tym podstawowe ryby spokojnego żeru

Dobrze dostępne brzegi czynią z niej wymarzone miejsce dla spinningistów nastawionych na okonie , i nie tylko.Rzeka ,,Bzura''


Długość 166 km, powierzchnia dorzecza 7788 km; wypływa na wysokości ok. 238 m n.p.m., w północnej części Łodzi;

Bzura

bzura

 

 

Średni spadek doliny w górnym biegu 2%o, przy ujściu 0,3%o; średni roczny przepływ (1951-90) w biegu dolnym (Sochaczew) 24,4 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody od 2,0 m w górnym biegu do 4,5 m

Różnorodność gatunków ryb powoduje że rzeka jest bardzo atrakcyjna zarówno dla wędkarzy jak i osób chcących aktywnie spędzić wolny czas.

 

Więcej informacji można uzyskać :

 

Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
tel/fax.: 0 46 833-37-77
e-mail: bolimowski_pk@wp.pl

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO SOCHACZEW-MIASTO

SIEDZIBA- 96-500 Sochaczew Plac Kościuszki 16

PREZES- kol. Andrzej Bylinowicz - 606933984

 

Koło Miasto Skierniewice

Ul Senatorska 27

96-100 Skierniewice

e-mail- kolo.miasto.pzw@interia.eu

tel 46832-56-05 , lub 609-836-928

 

 

 

In the vicinity of Skierniewice we have a choice of several smaller rivers and reservoirs.

All well-stocked and lovers of different methods of fishing will find something for themselves.

 

River,, Rawka''

Rawka formed from the merger of two watercourses source located about 5 miles east of Koluszek.
  
The river is about 97 km long and its basin covers an area of ​​1192 km ². Enters the Bzura. Average flow at the mouth of the river is about 5.3 m³ / s, and the maximum water level fluctuation range is 2.8 mFull of predators, pike, perch, ide, Asp, trout and coarse fish primary

Good place for a trip Spinning and scenic tours.

River,, Skierniewka''

Narrow from 1.5 to 5 meters in width, length and area of ​​61.2 km ² 340 km

The river flows from the Łódź Hills two streams: the right - Lupi, regarded as the source path, near the village of Białynin, and left - Echinacea, above the village Jeżów. For Bzura considered below Lowicz Mysłaków in the village.


Full of predators perch, pike is also ide and chub beyond the basic coarse fish

Easily accessible edges make it an ideal place for spinning perch-oriented, and more.

River,, Bzura''

Length of 166 km, 7788 km catchment area, rises to a height of about 238 m above sea level in the northern part of Lodz;


Average fall in the upper reaches of the valley 2% o, at the mouth of 0.3%, the average annual flow (1951-1990) in the lower gear (Sochaczew) 24.4 m3 / s, the maximum fluctuation of water levels range from 2.0 m in the upper running up to 4.5 m

The variety of fish species that causes river is very attractive both for anglers and those who want to spend their free time actively.


For more information:

The Directorate Bolimów Landscape Park in Skierniewice

ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
tel / fax.: 0 46 833-37-77
e-mail: bolimowski_pk@wp.pl

FISHING ASSOCIATION POLISH-TOWN NEAR SOCHACZEW

HEAD-96-500 Sochaczew Kosciuszko Square 16

CHAIRMAN-col Andrew Bylinowicz - 606933984

Circle City Skierniewice

Senator St. 27

96-100 Skierniewice

e-mail-kolo.miasto.pzw @ interia.eu

46832-56-05 phone or 609-836-928

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Trzy duże zbiorniki który wybierasz
Zalew w Bolimowie
Zalew Zadębie
Zalew w Rawie
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin