Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Mapa Wędkarska Okręgu Skierniewice

Zapraszamy wszystkich do korzystania i współtworzenia  naszej interaktywnej Mapy Okręgu Skierniewice .

Mapa będzie w ciągłej rozbudowie . Możemy dodawać zdjęcia , nagrania wideo i wiele ciekawych informacje dotyczących Łowisk i nie tylko w naszym Okręgu.  Propozycje do umieszczenia na mapie prosimy nadsyłać na

adres kolo.miasto.pzw@interia.eu

 

 WYKAZ WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA

 

 

Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na rok 2015

  Obwód rybacki rzeki Rawki nr 1 - pow, 500 ha Obejmuje wody rzeki Rawka na odcinku od jej źródeł do ujścia do rzeki Bzury oraz położone na rzece zbiorniki zaporowe, Tatar Górny, Tatar Dolna w Rawie Maz ,Żydomice, Kurzeszyn, Dolec, Kamion, Suliszew wraz z jej dopływami rzeki Białka, Korabiewka, Rylka, Krzemionka oraz wodami starorzeczy i innymi zbiornikami wodnymi o ciągłym dopływie lub odpływie do wód rzekj.w


Obwód rybacki rzeki Pisi nr 1 - pow. 67,2 ha Obejmuje wody rzeki Pisia Tuczna, Pisia Gągolina od źródeł do ujścia do rzeki Bzury, wraz z wodami jej dopływów oraz starorzeczy i zbiorników wodnych tj. Zbiroża k/Mszczonowa, Hamernia, Korytów, Zalew Żyrardów oraz innymi zbiornikami o ciągłym dopływie lub odpływie do wod tej rzeki


Obwód rybacki rzeki Bzura nr 2 - pow. 192,8 ha Obejmuje wody rzeki Bzury na odcinku od ujścia rzeki Ochni do ujścia rzeki Rawka oraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych drobnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki z wyłączeniem rzek Ochnia, Moszczenica, Mroga, Skiemiewka.


Obwód rybacki rzeki Bzury nr 3 - pow. 247,4 ha Obejmuje wody rzeki Bzury na odcinku od ujścia rzeki Rawka do jej ujścia do rzeki Wisła, w miejscowości Januszew ,rzeki Łasica na odcinku od linii prostej łączącej obydwa brzegi po granicy Kampinowskiego Parku Narodowego w miejscowości Famułki Brochowskie do jej ujścia do rzeki Bzura wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód rzek j.w. Z obwodu rybackiego j.w wyłączą się rzeki Rawka, Pisia, Utrata.


Obwód rybacki rzeki Mrogi nr 1 - pow. 135 ha Obejmuje wody rzeki Mrogi od źródeł do ujścia rzeki Bzury, zbiorniki Bogdanka, Rochna, Lisowice k/Brzezin, Rogów, Jasień, Kołacin, Wierzbówka oraz Huta Józefów, Osiny, Mrożyczka k/Głowna wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki lub zbiorników j.w. Do obwodu rybackiego rzeki Mrogi nr 1 włączoną jest rzeka Mrożyca.  


Obwód rybacki rzeki Skierniewki nr 1 pow. 83,7 ha Obejmuje wody rzeki Skierniewki - Łupi od źródeł do ujścia do rzeki Bzury oraz zbiorniki Strobów, zalew Zadębie Skierniewice wraz z wodami starorzeczy o ciągłym odpływie lub dopływie do wód tej rzeki oraz inne drobne zbiorniki wodne o stałym lub okresowym połączeniu z rzeką j.w.


Zbiorniki bezodpływowe


Strobów                                                     pow. 15,7 ha k/Skiemiewic Bełchów                     pow. 8.6 ha                       k/Bełchowa od 02.06.2015r  

 

Kozłów Biskupi ( Boryszew) pow. 13,4 ha k/Sochaczewa
Chodaków pow. 13,9 ha k/Sochaczew
Wiskitki pow. 15,1 ha gm. Wiskitki
Podsętkowiece pow.8 ha gm. Biała Rawska
Rydwan pow. 22 ha k/Łowicza
Mysłaków pow.28 ha k/Łowicza
Za Laskiem pow 4,4 ha k/ŁowiczaZiemiary pow.28 ha k/Bolimowa
Poniatowskiego pow. 2 ha Skierniewice
Oporów pow. 4.5 ha k/Żychlina gm. Oporów

 

 

 

Połów ryb w naszym Okręgu odbywać się będzie zgodnie z
aktualnym Amatorskim Regulaminem Połowu Ryb z wyjątkiem;
ograniczenia dotyczą wszystkie rzeki i zbiorniki

 

Karp-do 35 cm                             limit dzienny do 2 szt

Lin - do30 cm                              limit do 4 szt